Học kỳ I năm học 2013-2014, Phòng GD&ĐT thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục dân tộc và công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất.

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; căn cứ Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ngày 21/01/2014, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2013-2014.

Tời dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trịnh Quốc Tuấn – Phó chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Hoàng Văn Tân – Phó chủ tịch HĐND thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố, các đồng chí đại diện cho các phòng, ban của Thành ủy, UBND thành phố và các đồng chí là Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường trực thuộc.

Đồng chí Trịnh Quốc Tuấn - Phó chủ tịch UBND thành phố dến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Học kỳ I năm học 2013-2014, Phòng GD&ĐT thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục dân tộc và công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất.

Phòng GD&ĐT thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, triển khai kịp thời tới các trường học. Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các cuộc vận động do các cấp phát động. Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, gắn nội dung thực hiện phong trào với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các nhà trường tiếp tục xây dựng quy định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng cá nhân; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng chí Trịnh Quốc Tuấn trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất săc trong năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014, Phòng GD&ĐT thành phố Hòa Bình tiếp tục duy trì 06 khối thi đua ở 3 cấp học, xây dựng kế hoạch thực hiện theo học kỳ và năm học. 100% các trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên đăng ký thi đua năm học, đăng ký chỉ tiêu chất lượng giáo dục và tổ chức ký cam kết giữa cán bộ giáo viên với Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác y tế trường học năm học 2013-2014, xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chăm sóc sức khỏe học sinh, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

Tập trung các trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục;  hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài đối với với một số đơn vị có đủ điều kiện theo quy định.Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các trường về thực hiện công tác kiểm định, khảo thí.

Đồng chí Hoàng Văn Tân - Phó Chủ tịch HĐND thành phố trao Bằng khen cho các đồng chí CBQL có thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014.

Chỉ đạo các trường tăng cường tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa với nội dung, hình thức phong phú; trong đó, tập trung vào các chương trình ngoại khóa giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống và rèn kỹ năng sống cho học sinh. Phòng GD&ĐT thành phố đã giao một số trường tổ chức điểm các hoạt động, sau đó, chỉ đạo 100% các trường xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung tổ chức hoạt động ngoại khóa trong năm học;

Phòng GD&ĐT thành phố đã ban hành các văn bản hướng dẫn các trường tiến hành rà soát đội ngũ, phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên trong nhà trường nhằm hợp lý về cơ cấu bộ môn đảm bảo cho mục tiêu dạy và học. Tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường nhằm ổn định công tác tổ chức đầu năm học, trong học kỳ I đã tổ chức 17 chuyên đề với 2512 lượt người tham dự:

Quan tâm chăm lo đến giáo dục dân tộc,  tham mưu với UBND thành phố điều động, sắp xếp cán bộ, giáo viên có năng lực đến công tác tại các trường vùng khó khăn, vùng có nhiều học sinh dân tộc nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Chỉ đạo các nhà trường duy trì hoạt động kết nghĩa giữa các trường thuận lợi và khó khăn. Thành lập tổ cốt cán giúp đỡ các trường vùng sâu, vùng khó khăn về chuyên môn nghiệp vụ, về sách vở, đồ dùng, đồ chơi... góp phần thu dần khoảng cách về chất lượng giữa các nhà trường trên địa bàn thành phố. Duy trì sinh hoạt chuyên môn hàng tháng của các tổ, bộ môn, tăng cường dự giờ trao đổi học tập kinh nghiệm.

Phòng GD&ĐT thành phố đã tham mưu với UBND thành phố xây dựng chỉ tiêu, giải pháp về lĩnh vực giáo dục trong kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của địa phương; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014, mở rộng diện tích, quy hoạch, đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo và sữa chữa cho các trường; rà soát các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia. Trong học kỳ I đã khởi công xây dựng một số công trình Nhà chức năng Trường PTDT bán trú Thái Thịnh, Trường Mầm non Tân Thịnh B, cải tạo Trường Tiểu học Sông Đà, Trường THCS Võ Thị Sáu. Đến nay , toàn thành phố có 35 trường đạt chuẩn Quốc gia (13 trường tiểu học, 11 trường THCS, 11 trường mầm non), trong đó có 01 trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Tham mưu với thành phố kiện toàn Hội Khuyến học thành phố và các xã, phường theo hướng chuyên trách; thành lập Ban vận động thành lập Hội Trí thức thành phố Hòa Bình, chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội thành lập Hội trí thức thành phố Hòa Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2018.

Đồng chí Bùi Thị Chung - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố trao cúp cho 2 đơn vị tham dự cuộc thi "Tìm hiểu dinh dưỡng trên internet" do Bộ GD&ĐT Tổ chức

Với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hoà Bình; sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể và nhân dân các dân tộc thành phố cùng với sự cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn ngành, các nhà trường đã có nhiều giải pháp tích cực; tổ chức tốt các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Xây dựng và thực hiện tốt nền nếp kỷ cương, trường học, tập trung giáo dục đạo đức học sinh, duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đồng thời, tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, mở rộng quỹ đất các trường học, tập trung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, từng bước hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia. Tích cực tham gia các Hội thi, cuộc thi do Sở GD&ĐT Hòa Bình, thành phố, tỉnh tổ chức đạt giải cao. Huy động được các lực lượng xã hội quan tâm, ủng hộ sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo của địa phương.

Trong học kỳ II năm học 2013-2014, Phòng GD&ĐT thành phố Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện tốt, có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch năm học 2013-2014 đã đề ra.


Phòng GD&ĐT Thành Phố Hòa Bình
21/01/2014

Nội dung khác: